Ekonomski institut, Zagreb

Ekonomski institut, Zagreb je javni znanstveni institut na kojem se već 80 godina provode znanstvena i razvojna istraživanja u polju ekonomije. Zahvaljujući nepristranosti i kvaliteti znanstvenoistraživačkog rada EIZ danas uživa ugled vodećeg instituta za ekonomska istraživanja u Hrvatskoj. Kvalitetu jamči i interdisciplinarni pristup istraživanjima s ciljem sveobuhvatnog razumijevanja suvremenih ekonomskih problema.

Područja istraživanja

  • Makroekonomija i međunarodna ekonomija (Financijske institucije i tokovi kapitala ; Makroekonomija ; Međunarodna ekonomija)
  • Poslovna ekonomija i ekonomski sektori (Inovacije, istraživanje i razvoj ; Institucije ; Potrošači ; Sektori i poduzeća ; Hrvatska ekonomija ; Ekonomika energetike ; Ekonomika turizma)
  • Regionalni razvoj (Ekonomija i okoliš ; Lokalni razvoj ; Regionalni razvoj i regionalna politika)
  • Socijalna politika i tržište rada (Mirovine i starenje ; Nejednakost, siromaštvo i socijalna politika ; Tržište rada i kompetencije ; Zdravlje i blagostanje)

Istraživanja Instituta uključuju analizu tekućih ekonomskih kretanja, makroekonomske prognoze, razvoj i primjenu metodologija, izradu strateških dokumenata, pripremu podloga nositeljima ekonomske politike i konzultantske usluge.
Znanstveni projekti Ekonomskog instituta, Zagreb obuhvaćaju znanstvena istraživanja iz polja ekonomije, pri čemu se najveći dio znanstvenih projekata bavi ekonomskim temama od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Gotovo svi projekti Instituta su primijenjenog karaktera, pri čemu njihovi rezultati imaju za cilj poslužiti i savjetovati nositelje ekonomske politike na nacionalnoj odnosno lokalnoj razini, te primjenom znanstvenih metoda pomoći poduzetnicima u donošenju njihovih odluka.