Znanstveni rad - Ostalo
Razlike u siromaštvu na razini regija u Hrvatskoj: uloga razlika u prosječnim dohocima i nejednakostima distribucije dohodaka

Rubil, Ivica (2013)