Znanstveni rad - Ostalo
Korupcija kao prepreka poslovanju u zemljama Zapadnog Balkana: stavovi poslovnog sektora

Budak, Jelena; Rajh, Edo (2011)