Znanstveni rad - Ostalo
Smanjuje li se cjenovna elastičnost ponude mlijeka u SAD-u?

Božić, Marin; Gould, Brian W. (2009)