Znanstveni rad - Ostalo
Analiza inozemne turističke potražnje za odredištima u Hrvatskoj: ocjene dugoročnih elastičnosti

Mervar, Andrea; Payne, James E. (2007)