Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
PROGNOZIRANJE POSLOVNIH CIKLUSA I CIKLUSA RASTA U HRVATSKOJ

Bačić, Katarina; Vizek, Maruška (2008)