Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Trgovinske i sektorske determinante usklađivanja poslovnih ciklusa Hrvatske i zemalja Europske unije

Čondić Jurkić, Iva (2011)