Znanstveni rad - Pregledni rad
Suvremeni aspekti tržišta kapitala

Barbić, Tajana (2015)