Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Regionalna konkurentnost u kontekstu “Nove industrijske politike” na primjeru Hrvatske

Bačić, Katarina; Aralica, Zoran (2017)