Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
UTJEČU LI FISKALNE VARIJABLE NA PRINOSE DIONIČKIH TRŽIŠTA U ZEMLJAMA EU?

Barbić, Tajana; Čondić-Jurkić, Iva (2017)