Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Ciklički prilagođeni proračunski saldo: primjer Hrvatske

Švaljek, Sandra; Vizek, Maruška; Mervar, Andrea (2009)