Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U NOVIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU I U HRVATSKOJ: CIJENE, PRIUŠTIVOST I KONVERGENCIJSKI POTENCIJAL

Lovrinčević, Željko; Vizek, Maruška (2009)