Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
NOVA INSTITUCIONALNA EKONOMIKA I INSTITUCIONALNA KONVERGENCIJA

Budak, Jelena; Sumpor, Marijana (2009)