Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Analiza ekonomskog života hrvatskih općina

Rašić Bakarić, Ivana; Šimović, Hrvoje; Vizek, Maruška (2014)