Znanstveni rad - Ostalo
Utjecaj osobina ličnosti na zabrinutost za online privatnost

Škrinjarić, Bruno; Budak, Jelena; Žokalj, Mateo (2017)