Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Suradnja gospodarstva i znanosti u Hrvatskoj: stajalište znanstvenika

RADAS, Sonja; VEHOVEC, Maja (2006)