Scientific paper - Preliminary note / Short communication
ISTRAŽIVANJE DEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA I PONAŠANJA KUPACA EKOLOŠKIH PREHRAMBENIH PROIZVODA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Anić, Ivan-Damir; Jelenc, Lara; Šebetić, Nevija (2015)