Scientific paper - Original scientific paper
QUO VADIS CROATIA Od samoupravnog socijalizma i društva blagostanja preko ekonomije i politike tranzicije do divljeg kapitalizma i tržišnog fundamentalizma - Hrvatska na putu u Europsku uniju

Jurčić, Ljubo; Vojnić, Dragomir (2012)